Bouw jij mee aan United Basketball?

Meewerken aan het succes van United Basketball?

United Basketball is in ontwikkeling op allerlei vlakken, zowel organisatorisch, commercieel en technisch, maar ook op bestuurlijk vlak. Na afloop van het huidige seizoen 2023 – 2024 zal United Basketball afscheid gaan nemen van meerdere bestuursleden. Zowel de voorzitter, de secretaris als de technisch manager hebben besloten om met hun bestuurlijke taken te gaan stoppen en deze over te gaan dragen naar een nieuwe lichting bestuursleden.

Wil jij onderdeel zijn van een ambitieuze topsportorganisatie? Wellicht is één van deze mooie en uitdagende functies iets voor jou!

Voorzitter United Basketball

 • Samen met mede-bestuursleden: richting geven aan missie, visie en strategie bij doorontwikkelen van United Basketball
 • Ondersteunen van commissies / teams (financieel team, marketing team, operationeel team, commercieel team, technische commissie)
 • Contacten onderhouden met BNXT League en NBBA
 • Aanspreekpunt voor niet-operationele taken en algemene vragen
 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen
 • Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Secretaris United Basketball

 • Contactpunt voor alle communicatie (post, e-mail) voor informatie die niet rechtstreeks aan een specifieke functie/persoon gericht is
 • Bestuursvergaderingen: opstellen van agenda, notuleren van vergadering, opstellen actie- en besluitenlijst
 • Algemene Ledenvergadering: opstellen van agenda, notuleren van vergadering, versturen van uitnodigingen
 • Samen met mede-bestuursleden: richting geven aan missie, visie en strategie bij doorontwikkelen van United Basketball
 • (niet-operationeel) ondersteunen van commissies / teams (financieel team, marketing team, operationeel team, commercieel team, technische commissie)

Technisch Manager

 • Onderdeel van Technische Commissie binnen de missie en visie van United Basketball met duidelijke taakverdeling gebruik makend van ieders specifieke kennis en ervaring
 • Vertegenwoordiging vanuit TC naar bestuur van United Basketball, wekelijkse bijeenkomsten
 • De technische Commissie houdt zich bezig met alle inhoudelijke en organisatorisch basketball specifieke zaken van Talententeams en Topteams:
  • samenstellen van teams, aanstellen van trainers/coaches en begeleiden
  • trainings- en wedstrijdschema samenstellen en inhoudelijk faciliteren
  • overleggen organiseren en inhoudelijk vorm geven
 • Regioactiviteiten organiseren, o.a. clinics, trainingen en talentherkenningsdagen
 • Wekelijks TC overleg en daarnaast periodiek overleg met coaches
 • Contacten onderhouden met regioclubs en NBB

Voor vragen over de inhoud van de bestuursfuncties of mocht je je aan willen melden, dan kun je contact opnemen met Rick van den Boom (rick@unitedbasketball.nl of 06-23292734)

Join our United crew

Naast de vacatures in het bestuur zijn we altijd op zoek naar enthousiaste mensen die deel uit willen maken van onze topsportorganisatie. Dus ben jij ook een sportliefhebber en deel je dezelfde droom en passie? Dan ben jij van harte welkom om ons team te versterken. Voor verschillende marketing, communicatie en operationele werkzaamheden zoeken wij vrijwilligers.

Over United Basketball

TOPSPORTORGANISATIE

United Basketball is een topsportorganisatie voor basketballers en basketballteams in Gelderland, spelend op het hoogste niveau in de landelijke competities. Wij werken met passie aan een optimaal sportklimaat waarin talenten zich structureel kunnen ontwikkelen en teams maximaal kunnen presteren. De Kooi in Bemmel vormt de thuisbasis voor onze organisatie, waarin iedereen; van speler, coach tot vrijwilliger, zich betrokken voelt en kan acteren binnen een positieve sportcultuur.

TALENTONTWIKKELING

Topsport brengt mensen bij elkaar en zorgt voor verbinding. Met fans, jeugd, vrijwilligers, ondernemers en onderwijs. Niks is mooier dan samen uitdagingen aangaan en successen vieren. Talentontwikkeling staat centraal in onze organisatie, zowel binnen als buiten het veld. Door talenten op te leiden creëren we local hero’s die op verschillende manieren voor maatschappelijke impact zorgen. Het inspireren van jonge kinderen om te bewegen, het verbinden van de zakelijke regio, groeiende sportverenigingen in Gelderland. Want wat ons betreft is basketball veel meer dan sport.

Ontdek de verhalen van ons bestuur

Sjang van de Wiel (voorzitter)

”Rond mei 2019 ben ik benaderd door Frans van de Geer voor het voorzitterschap van het toenmalige TBG Dragons. Met bestaande én nieuwe bestuursleden zijn we vervolgens in gesprek gegaan met regionale clubs om te peilen of er een gezamenlijke ambitie was voor een topsportvereniging die inspireert en verbindt. Eenzelfde ambitie werd gevonden bij Stichting Topbasketball Lingewaard (STBL) en de samenwerking was geboren.”

Inmiddels zijn we 5 jaar verder, is er een nieuw herenteam uitkomende in de BNXT League en zijn STBL (Lekdetec en Dreamfields Dolphins) en TBG Dragons opgegaan in een nieuwe organisatie onder de naam United Basketball met daarin senioren dames en heren op het hoogste niveau in Nederland, en jeugdteams jongens en meisjes op hoog niveau, en hebben we in ‘De Kooi’ een – voor Nederland – unieke locatie met een vaste basketball-arena.

De afgelopen 5 jaren was ik omringd met een mooie groep mensen met grote diversiteit waardoor we op ‘alles’ wel een oplossing wisten te vinden. Zoals in ieder team zit de kracht niet in de individuen maar juist in de onderlinge samenwerking. Het ontbreken van basketball kennis heeft me niet gehinderd in mijn functie, aangezien deze kennis ruimschoots bij anderen aanwezig was. Binnen United Basketball hebben we ervoor gekozen om de kwaliteiten van een ieder optimaal te benutten: zo min mogelijk hiërarchie en zo veel mogelijk verantwoordelijkheid beleggen bij de ondersteunende commissies/teams.

Na 5 jaar voorzitterschap draag ik graag het stokje over aan een ander. De vooraf gestelde doelen zijn bereikt en het is een mooi moment om met nieuwe bestuursleden de volgende stap te bepalen en te zetten.

Rick van den Boom (secretaris)

”Vanuit mijn enthousiasme voor het mooie spelletje ben ik in het voorjaar van 2020 in contact gekomen met Anouk Biesters. Samen met een aantal zeer betrokken mensen was zij bezig met het realiseren van een grote droom: Eredivisie basketball in Bemmel voor heren. Voor het nog te vormen bestuur was men op zoek naar een secretaris, een functie die ik eerder al bij een andere stichting heb bekleed.” 

Met volle moed ben ik begonnen aan dit mooie avontuur en hebben we het voor elkaar gekregen om in augustus 2020 toe te treden bij de DBL. Yoast United was geboren en mocht deelnemen aan de eredivisie basketball in Nederland. Helaas voor iedereen met een basketbalhart in Bemmel en omstreken zijn we in de coronaperiode gestart met Yoast United en hebben wij het eerste seizoen volledig zonder publiek moeten spelen, dat was een flinke teleurstelling.

Het hoogtepunt van dat eerste seizoen waren voor mij zeker de bekerwedstrijden, die uiteindelijk uitmondden in een welverdiende finaleplek die we in Zwolle hebben gespeeld. Dat Yoast United uiteindelijk verloor van BAL was natuurlijk zonde, maar het was een topdag om nooit meer te vergeten.

Omdat het bestuur uit meerdere zeer ervaren en kundige personen bestaat is een achtergrond in de basketbalsport niet van essentieel belang. Gezamenlijk ben je bezig met de ontwikkeling van United Basketball en daarbij is alle inbreng van even groot belang. Gebruik maken van elkaars kracht en kwaliteit, daar zijn we sterk in.

Na ruim 4 jaar secretaris met veel plezier te zijn geweest is het voor mij tijd om iemand anders deze mooie plek en functie te gunnen. Het is voor mij een mooi moment om het stokje over te dragen. Nieuwe inzichten en vers bloed zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van United Basketball om zo verdere stappen te zetten en nog verder te groeien.

Frans van de Geer (technisch manager)

”Na meer dan 55 jaar op meerdere vlakken actief te zijn geweest en altijd met volle energie en plezier, is het moment gekomen om er een punt achter te zetten en mijn stokje over te dragen aan een ander die binnen de TC en in samenwerking met de overige enthousiaste en vakkundige TC leden en overige vrijwilligers mijn taken kan overnemen.”

Na vele jaren betrokken te zijn bij het basketball en meerdere verenigingen in de regio Nijmegen/ Arnhem, zowel als speler, coach, scheidsrechter en in verschillende bestuurs-en commissiefuncties ontstond rond 2015 het idee om talententeams te gaan vormen. In eerste instantie gekoppeld aan Matrixx Magixx, maar al snel kwamen we tot de overtuiging dat het losgekoppeld moest worden, beginnen vanuit de basis. Samenwerking zoeken met de regioverenigingen wat uiteindelijk resulteerde in het vormen van een nieuwe organisatie TBG Dragons, waar ik samen met een aantal enthousiaste mensen leiding aan mocht geven. 

Nadat ik in 2019 het voorzittersstokje aan de huidige voorzitter Sjang van de Wiel had overgegeven, ben ik betrokken bij de Technische Commissie (TC) van in eerste instantie TBG Dragons maar sinds drie seizoenen onder de naam United Academy. Sinds dit seizoen valt alles onder de paraplu van United Basketball waar ik samen met gedreven en vakkundige mensen onderdeel uitmaak van de TC die zich bezighoudt met technische, tactische en organisatorische zaken om het basketball van de talenten- en de topteams op een hoog niveau te brengen en houden. Hierbij maken we gebruik van de specifieke kennis en ervaring van de verschillende mensen die bij de TC betrokken zijn. 

Daarnaast houden we ons bezig met verschillende regioactiviteiten om zowel organisatorisch als basketball specifieke ondersteuning te bieden, veelal aansluitend bij de behoefte van de regioclubs. Samenwerken en delen van kennis en ervaringen moet steeds hoog in het vaandel staan.