Handboek

‘Rules of the Game’ voor spelers, ouders, trainers/coaches, vrijwilligers en toeschouwers

Deze ‘Rules of the Game’ zijn een toevoeging aan de algemene basketbal regels en dienen als richtlijn voor de spelers van de Dragons teams, de ouders en supporters.

United Academy staat voor talentontwikkeling! Het maximale wat we kunnen teruggeven is het investeren in talent. Talent en toewijding zijn de ingrediënten die nodig zijn voor succes. De kern van onze aanpak is het maximaal realiseren van talentontwikkeling. Niet alleen het basketbal, maar de gehele bedrijfsvoering dient volledig in het teken te staan van talentontwikkeling.

De United Academy jeugdteams komen voort uit een actieve samenwerking tussen United Academy en de regionale clubs. Door samen te investeren op alle niveaus worden de doelstellingen van zowel de individuele club als United Academy nagestreefd. 

Samenwerking met de omgeving is van essentieel belang in een organisatie waarin talentontwikkeling centraal staat: Basketball Community Gelderland, clubs uit de regio, onderwijs (HAN, ROC, SSgN), gemeente, provincie, bedrijfsleven. Doel van de samenwerking is partners te betrekken om de professionaliteit van United Academy te versterken, kennis te delen en gezamenlijk activiteiten te organiseren die er toe bijdragen de doelstellingen te realiseren.

 

 

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

Trainingen

Zorg dat je altijd op de afgesproken tijd aanwezig bent. Tijdens de trainingen wordt er niet op de grond gezeten en gehangen. Iedere speler is actief betrokken. 

Blessures en aanwezigheid

Wanneer een speler geblesseerd is, is hij wel bij de trainingen en wedstrijden aanwezig. De speler kan altijd een aangepast  trainingsprogramma volgen en maakt zodoende onderdeel uit van het groepsproces. Hij dient bij een blessure meteen de trainer/coach op de hoogte te stellen.

Wedstrijden

De wedstrijden worden in het weekend gespeeld en zo verspreid mogelijk om voor de bankspelers maximale flexibiliteit te creëren. Spelers dienen 1 uur voor aanvang van de wedstrijd omgekleed en klaar te zijn voor de wedstrijdbespreking. 

Bij de wedstrijden wordt van de spelers verwacht dat zij de door United Academy verstrekte kleding dragen. Indien nodig vragen we van spelers dat ze bijspringen met tafelen of fluiten.

Afmelden

Voor het afmelden van trainingen geldt dat dit tijdig moet gebeuren en bij voorkeur door de speler zelf. Mocht dit niet meer lukken, dan door middel van telefoon. Maak hierover afspraken met de trainer.

Te laat

Wanneer je te laat dreigt te komen op de training door onvoorspelbare gebeurtenissen, breng je de trainer/coach zo snel mogelijk op de hoogte. In geval van wedstrijden dient ook de teammanager op de hoogte gesteld te worden. 

Mobiel

Tijdens de training en wedstrijden zit je mobiel in je tas.

 

 

GEDRAGSCODE & REGELS

United Academy streeft ernaar dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn of haar eigen niveau de basketballsport kan beoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, religie, huidskleur. Er is een  gedragscode met een aantal regels. Denk hierbij aan:

 1. Respectvol omgaan met elkaar, tegenstanders, scheidsrechters en alle andere betrokkenen bij United Academy.
 2. Ongewenst gedrag bespreekbaar maken en gewenst gedrag aanmoedigen.
 3. Eerlijkheid en open communicatie. 
 4. Geen verbaal en/of fysiek geweld.
 5. Niet vloeken of schelden.
 6. Representatief en respectvol gedrag naar de organisatie en alle betrokken partijen zoals scholen, beheerders, vrijwilligers etc.
 7. Geen negatieve uitlatingen op sociale media over alles wat met United Academy te maken heeft. 
 8. Trainers/coaches, vrijwilligers, ouders zijn voorbeelden: positief, sportief en hoffelijk.
 9. Schoonhouden en netjes achterlaten van de sportaccommodatie.
 10. Alles (zaal en kantine) afsluiten wanneer je als laatste de hal verlaat.

De complete gedragscode voor sporters, bestuur, vrijwilligers en andere betrokkenen binnen United Academy.

VISIE

United Academy heeft als doel een prettige en succesvolle basketball omgeving te creëren voor spelers en trainers binnen de regio Gelderland. Hiervoor faciliteert United Academy een fijne, veilige en stimulerende opleidingsomgeving. United Academy maakt het mogelijk dat spelers en trainers hun potentieel onderzoeken en indien gewenst maximaliseren.

Lees meer over onze visie…

STUDIE

Bij United Academy wordt verwacht dat iedere speler zich zowel op, als buiten het veld zal inzetten om tot de beste prestaties te komen. Dit betekent dat verwacht wordt dat iedereen zich voor 100% inzet om ook de studie optimaal te laten verlopen. Bij een te lage studie inzet kan de speler de deelname aan training en/of de wedstrijd worden ontzegd. Dit geldt ook wanneer er sprake is van ontoelaatbaar  gedrag.

Tijdens schoolvakanties wordt er soms op aangepaste tijden getraind. United Academy zal spelers en ouders/verzorgers tijdig informeren.

 

 

KLEDING & MATERIALEN

Alle kleding en overige materialen blijven eigendom van United Academy; je hebt het in bruikleen. Vanaf het seizoen 2020 – 2021 wordt aan spelers van U16, U18 en U22 gevraagd om een bruikleenovereenkomst te tekenen voorafgaand aan het seizoen. 

De spelers dienen er zorg voor te dragen dat alle tenues netjes en ordelijk in de teamtassen worden gedaan, om het zoekraken en het niet wassen van de achterblijvende tenues te voorkomen. Er wordt van je verwacht dat je de kleding zorgvuldig behandeld en uitsluitend bij Dragons trainingen en wedstrijden draagt. Beschikbaar gestelde ballen zijn alleen voor trainingen en wedstrijden. De ouders zijn op ‘toerbeurt’ verantwoordelijk voor het wassen en meebrengen naar de volgende wedstrijd van de tenues. De teammanager maakt een wasschema. Verlies of beschadiging dien je meteen bij je coach te melden en bij onzorgvuldig gebruik of nalatigheid zullen er kosten in rekening gebracht worden.

 

 

TEAMMANAGERS

Elk team heeft een ouder als teammanager.
Het is aan de ouders om tot een teammanager te komen.

Taken

 • opstellen schema jurytafel
 • opstellen rijschema (waarbij de ouders bij toerbeurt rijden)
 • opstellen wasschema
 • opstellen schema kantinedienst
 • communicatie naar ouders en spelers (over wedstrijden, trainingen en dergelijke)
 • ondersteunen/faciliteren van ouders met betrekking tot de verschillende taken
 • bijwonen overleg met andere teammanagers en bestuur (maximaal  4x per jaar)

De teammanager stelt de schema’s op voor aanvang van het seizoen, daarbij rekening houdende met de voorkeuren van de ouders. Latere wijzigingen op dit schema regelen ouders onderling en is niet een verantwoordelijkheid van de teammanager.

Nadat de schema’s opgesteld zijn, is de tijdinvestering gedurende het jaar minimaal (veelal alleen nog wat communicatie naar de ouders en spelers versturen).

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Om talentontwikkeling centraal te kunnen stellen binnen de United Academy organisatie en de regio is het aangaan van samenwerkingsverbanden cruciaal. Samenwerking met de HAN, het ROC en Topsport Gelderland om kennis te delen en in te zetten, gebruik maken van faciliteiten en inzet van stagiairs. United Academy is ook onderdeel van de Basketball Community Gelderland waarbinnen meerdere verenigingen en partners actief zijn. Ook hier gaat het om het delen van kennis, gebruik maken van wederzijdse expertise, het bevorderen van kennismaken met en deelname aan basketball; het vergroten en versterken van de Basketball Community; meer mensen aan het basketball krijgen in meerdere functies (sporters, technische ondersteuning, vrijwilligers).

ONZE MENSEN

United Academy wordt mede mogelijk gemaakt door een gedreven groep vrijwilligers en professionals.