Visie

MISSIE

United Academy heeft als doel een prettige en succesvolle basketball omgeving te creëren voor spelers en trainers binnen de regio Gelderland. Hiervoor faciliteert United Academy een fijne, veilige en stimulerende opleidingsomgeving. United Academy maakt het mogelijk dat spelers en trainers hun potentieel onderzoeken en indien gewenst maximaliseren.

TALENTONTWIKKELING ALS ONDERDEEL VAN DE BASKETBALPIRAMIDE

Om een succesvolle basketballcultuur te kunnen creëren in de regio Gelderland hebben we iedereen nodig. Binnen Basketball Community Gelderland biedt United Academy een intensieve en gedegen academy voor talentvolle spelers die meer met basketbal willen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het DBL team van Yoast United en andere landelijk spelende teams in de regio. Daarnaast faciliteert de academy de regionale breedtesport met extra trainingen en internationale toernooien voor een brede groep fanatieke talenten in de regio. Op die manier verspreidt basketball knowhow en kennis zich beter over de regio.

ONZE VISIE OP BASKETBAL

Basketbal Topsport helpt individuen vormen tijdens, maar zeker ook na het actief beoefenen van basketbal. Je wordt er door gevormd, je ontwikkelt jezelf als mens en weet wat er voor nodig is om optimaal in een team te functioneren. Je weet en ervaart wat het is om je verantwoordelijkheid te nemen in iedere situatie die zich voor doet.

ONZE DEFINITIE VAN TOPSPORT IS

Het kunnen (piek) presteren onder druk, waarbij je als team en individu in staat bent om zelfoverwinning te realiseren én de groei op te zoeken v.w.b. de grenzen van je vermogen als individu én als team.

STRATEGISCHE SAMENWERKING

Om talentontwikkeling centraal te kunnen stellen binnen de gehele organisatie werken we samen met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen. Doel van de samenwerking is om studenten onder regie van ervaren professionals te leren wat het is om een professionele sport organisatie in alle facetten te runnen.

En met runnen bedoelen wij naast het formuleren van onderzoeksvragen ook het bedenken van activiteiten en het implementeren van de activiteiten voor tenminste 80% van de tijd. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een jaarplan, begroting, tv-kanaal en marketing activiteiten.

Deze strategische samenwerking is aangegaan voor tenminste 5 jaar. Beide partijen hebben het commitment om de visie op talentontwikkeling tot realisatie te brengen en duurzaam te verankeren in de regio. Dit initiatief is uniek in de wereld